fbpx
Hvidt BilletFix logo

Privacy

Dato for vedtagelse: 5. april 2020.

BilletFix drives og ejes af Ticketbutler ApS. Denne cookie- og privatlivspolitik er gældende mellem BilletFix, dennes eventarrangører og brugere. Ingen andre betingelser er gældende for dette forhold med mindre andet er aftalt på skrift af en autoriseret repræsentant fra Ticketbutler.

‘Ticketbutler’ repræsenterer Ticketbutler ApS, som er en dansk registreret virksomhed (CVR nr: 38404687) med adresse på Raffinaderivej 10, 2300 København S, Danmark

Ordliste

Samtykke fra data-subjektet betyder enhver fritgivet, specifik, informeret og entydig indikation af data-subjektets ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling signalerer enighed om behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende.

Arrangør er den organisation eller person, som alene eller i samarbejde med andre planlægger/koordinerer arrangementet/samlingen.

Pseudonymisering betyder behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt data-subjekt uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar person.

Introduktion

Det er meget vigtigt for Ticketbutler at du føler dig sikker i at bruge Ticketbutlers tjenester. Det er vigtigt, at du forstår, hvilke oplysninger Ticketbutler indsamler, når du bruger Ticketbutler Services, og hvad Ticketbutler kan/må gøre med disse oplysninger. Derfor har Ticketbutler en klar og retfærdig privatlivspolitik (“Privacy Policy”), der overholder EU’s generelle databeskyttelsesforordning (2016 / EC / 679) eller “GDPR”.

Arrangører, billetkøbere/registranter og donorer

Ved at bruge Ticketbutlers (og herunder BilletFix) hjemmeside, app og tilsluttede tjenester (i fællesskab “Ticketbutler Services”) indgår du en bindende kontrakt med Ticketbutler, med arrangøren som tredjepart. Ticketbutler er mellemled mellem Arrangør og billetkøbere, registrerede og donorer. Aftalen indeholder denne Privatlivspolitik og Ticketbutlers standard handelsbetingelser.

Ændringer i privatlivspolitikken
Ticketbutler kan efter eget skøn foretage ændringer i privatlivspolitikken. Hvis sådanne ændringer betragtes som væsentlige ændringer af Ticketbutler, vil du blive underrettet om sådanne ændringer via Ticketbutler Services. Ved at fortsætte med at bruge Ticketbutler-tjenesten, efter at sådanne ændringer er foretaget, udtrykker og anerkender du din accept af ændringerne.

 

Oplysninger indsamlet og behandlet
Ved at bruge Ticketbutler kan vi indsamle Personlige Oplysninger, som både kan være på vegne af Ticketbutler og på vegne af Arrangøren, der bruger Ticketbutler til at promovere og styre arrangementer. En forklaring på forskellen vil blive forklaret senere i denne Privatlivspolitik. Ticketbutler indsamler og behandler følgende typer oplysninger via din brug af Ticketbutler Services:

 1. Kontraktmæssige Oplysninger. Ticketbutler samler følgende kontraktmæssige Personlige Oplysninger fra billetkøbere, registranter og donorer: Fulde navn, e-mail og telefonnummer.
 2. Andre Personlige Oplysninger. Ticketbutler kan indsamle andre Personlige Oplysninger. Dette kan f.eks. være, men er ikke begrænset til, dit kaldenavn, alder, fødselsdato, køn, adresse, foto, GPS-position og andre oplysninger, der gør det muligt for brugerne at blive identificeret personligt. osv.
 3. Oplysninger om brug af Ticketbutler Services. Dette kan f.eks. være hyppighed af besøg, tid brugt på hver side, markørplacering og bevægelser, link forbrug osv.
 4. Information fra interaktioner med sociale medie platforme. Ticketbutler modtager oplysninger fra/om interaktionen mellem Ticketbutler Services og visse sociale medie platforme (for eksempel Facebook). Sådanne oplysninger kan indeholde dine identifikationsoplysninger på platformen, opslag på platformen via Ticketbutler Services og dine ‘reaktioner på opslaget (dvs. kommentarer eller “syntes godt om”).
 5. Når en bruger betaler for en billet, opgives finansiel information f.eks. behandlingskort oplysninger eller faktureringsadresse. Disse oplysninger kan være Personlige Oplysninger. Alle oplysninger fra din betaling håndteres af eksterne betalingsproces leverandører og håndteres hermed aldrig af Ticketbutler eller er tilgængelig for Ticketbutler.
 6. Arrangører kan bede om at indhente oplysninger fra billetkøbere, registranter og/eller donorer om stort set enhver information via Ticketbutler Services. Ticketbutler kontrollerer ikke, hvilke Personlige Oplysninger Ticketbutler indsamler på vegne af Arrangøren. Oplysninger indsamlet på vegne af Arrangøren vil være tilgængelig for Arrangøren at bruge.
 7. Ticketbutler indsamler de nødvendige finansielle oplysninger fra Arrangørerne med det formål at formidle udbetalingerne.
 8. Ticketbutler kan anmode om og indsamle Personlige Oplysninger fra tredjeparts kilder, herunder hjemmesider, betalings behandlings partnere, Arrangør bank mv.

Ticketbutler indsamler ikke oplysninger om race, etnicitet, politiske synspunkter, religion, seksuelle præferencer eller filosofiske synspunkter, medmindre du vælger at indtaste sådanne oplysninger i Ticketbutler Services. Hvis Ticketbutler bliver opmærksom på, at oplysninger kan betragtes som forkerte eller vildledende, vil Ticketbutler slette eller ændre sådanne oplysninger.


Sådan bruger vi dine oplysninger

 1. Tjenester. Vi bruger dine Personlige Oplysninger med det formål at levere billettjenesten og sikrer, at du modtager den service, du har betalt eller bestilt samt at analysere din brug af Tjenesterne.
 2. Arrangørerne. Indsamlingen af oplysninger er udført på vegne af arrangøren og Ticketbutler.
 3. Marketing. Alle oplysninger brugt i markedsføring bliver pseudonymiseret, og ingen anden Arrangør får adgang til dine oplysninger uden dit samtykke. Vi deler ikke dine oplysninger med andre end arrangørerne af de begivenheder, som du har indtastet information til. Ticketbutler eller Arrangøren vil bruge dine Personlige Oplysninger til reklame og markedsføring, hvis du aktivt har aftalt at modtage sådan materiale.
 4. Udvikling af tjenester og forskning. Vi bruger oplysninger, herunder offentlig feedback og undersøgelser, til at forstå vores brugere og foretage forskning og udvikling, for at videreudvikle vores tjenester for at give dig og andre en bedre oplevelse af tjenesten.
 5. Kundesupport. Vi bruger dine oplysninger til at undersøge og reagere på support forespørgsler, klager og service problemer (f.eks. Fejl).
 6. Sikkerhed og undersøgelser. Vi anvender dine oplysninger, hvis vi anser det for nødvendigt af sikkerhedsmæssige årsager eller for at undersøge potentielt bedrageri eller andre overtrædelser af vores Brugeraftale eller denne Privatlivspolitik og/eller forsøg på at skade vores medlemmer eller besøgende. I tilfælde af undersøgelse af svindel kan dine oplysninger blive delt med vores betalingstjenesteudbydere.
 7. Andet. Hvis Personlige Oplysninger leveres til Ticketbutler med et bestemt formål, bruger Ticketbutler oplysningerne i forbindelse med dette formål. F.eks. Hvis du kontakter Ticketbutler support via e-mail, bruger vi din e-mail for at svare på dit support spørgsmål.
 8. Du bør være opmærksom på, at Ticketbutler kan vælge at bruge dine oplysninger og andre brugers oplysninger til at generere rapporter og statistikker med det formål at sælge sådanne rapporter og statistikker til tredjepart. I så fald vil dine oplysninger så vidt muligt blive gjort pseudonymiserede, før rapporterne og statistikkerne overføres til tredjepart. Ticketbutler gør dette til kommercielle formål, men også til at vise og fremme succesen med Ticketbutler Services.

 

Sådan deler vi dine oplysninger

1. Deling af oplysninger med arrangører. Personlige data, der indtastes af en billetkøber, registrant eller donor via en begivenhed i Ticketbutler Services, overføres til arrangøren af en sådan begivenhed. Arrangøren kan oprette en begivenhed på vegne af en tredjeparts arrangør. Under sådanne omstændigheder kan Ticketbutler give dine personlige oplysninger til tredjepartsarrangøren. Ticketbutler har intet ansvar for behandlingerne og brugen af dine personlige oplysninger af arrangøren eller tredjeparts arrangør.

2. Lovpligtig offentliggørelse. Det er muligt, at vi bliver nødt til at videregive oplysninger om dig, når det kræves ved lov eller andre retslige processer, eller hvis vi har mistanke om, at det er nødvendigt at videregive oplysningerne for at:

 • forebygge eller reagere på mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller at bistå offentlige myndigheder;
 • håndhæve vores aftaler med dig;
 • undersøge og forsvare os mod tredjeparts krav eller påstande;
 • beskytte sikkerheden og integriteten af vores services (f.eks. ved at dele oplysninger med virksomheder, der står over for lignende trusler);
 • håndhæve eller beskytte Ticketbutlers, vores medlemmer, medarbejdere eller andres; rettigheder og sikkerhed.

Vi forsøger at informere vores brugere om det juridiske krav om offentliggørelse af deres personoplysninger, hvis det efter vores skøn er hensigtsmæssigt, medmindre loven eller retsorden forbyder dette, eller hvis anmodningen er presserende. Vi kan bestride sådanne krav, når vi mener, at anmodningerne er overdrevne, ubetydelige eller utilstrækkelige, men vi vil ikke love, at vi vil udfordre alle anmodninger. Vi må muligvis dele dine oplysninger, hvis vi har en formodning om, at det er et lovligt krav eller for at beskytte din, vores eller andres; rettigheder og sikkerhed.

3. Overførsel af virksomhed. Vi kan dele dine personlige oplysninger som led i en erhvervelse, fusion eller ændring af ledelsen eller som forberedelse til disse. En ekstern part, der erhverver en del af Ticketbutler eller Ticketbutler som helhed, har ret til fortsat at bruge dine oplysninger, men kun på en måde, der er angivet i denne privatlivspolitik, medmindre du accepterer andet. Vi må dele dine oplysninger, hvis Ticketbutler er erhvervet, men dine Personlige Oplysninger vil fortsat blive brugt i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

4. Service udbydere. Ticketbutler kan dele dine oplysninger med tredjeparts tjenester, der behandler oplysninger på vegne af Ticketbutler for at udføre visse forretningsmæssige processer. Disse virksomheder omfatter, men er ikke begrænset til, e-mail-udbydere, database udbydere og marketingbureauer herunder følgende databehandlere:

 • QuickPay – Betalingsgateway (EU)
 • Clearhaus – Indløser (EU)
 • NETS – Indløser (EU)
 • Stripe – Indløser og betalingsgateway (USA – aftaletype baseret på SCC)
 • Nexmo – SMS service (USA – aftaletype baseret på SCC)
 • Amazon Web Services – Udsendelse af emails (EU)
 • IBM Cloud – Server hosting (EU)
 • Booking Protect – Håndtering af afbestillingsbeskyttelse (EU)

5. Tredjelande. Vi kan overføre dine oplysninger til andre lande end det land hvor du er bosat. Vi bruger tredjeparts tjenesteudbydere og partnere, der opererer i lande uden for EU, herunder USA. Det betyder, at vi kan behandle dine oplysninger i et land uden for EU. Hvis persondata til et land uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, skal Ticketbutler sikre sig at personoplysningerne er tilstrækkeligt beskyttede gennem EU-godkendte standard kontraktklausuler med Ticketbutlers underleverandører. Vores hjemmeside servere er alle placeret inden for EU.


Cookies

Ticketbutler kan bruge “cookies” til at gemme oplysninger på din computer eller mobilenhed eller internet-tilsluttede enhed. Vi kan også forbinde oplysninger gemt på din computer/enhed i cookies med data gemt på vores servere. Hvis du opretter din web-browser eller enhed, sådan at cookies ikke er tilladt, kan du muligvis ikke bruge nogle eller alle funktionerne i Ticketbutler Services. Analyse- og skræddersyede cookies kan bruges til at indsamle oplysninger om brugen af Tjenesterne for at hjælpe Ticketbutler og dets Arrangører til at forstå, hvordan Tjenesten bruges. Cookies kan bruges til målrettet annoncering på vegne af både Ticketbutler og Arrangørerne ved hjælp af Ticketbutler Services. Cookies kan bruges af Arrangørerne til at måle, hvor effektiv deres annoncering er. Ingen oplysninger indsamlet i sådanne aktiviteter tillader Ticketbutler eller Arrangører at identificere dit navn, kontraktoplysninger eller andre personlige oplysninger, medmindre du vælger at levere disse.


Formålet med indsamling af oplysninger

Formålet med at indsamle ovennævnte oplysninger til Ticketbuter og dets Arrangører er (i) at identificere dig som bruger, (ii) at optimere Ticketbutler Services, (iii) bedre kunne servicerer dig som bruger, (iv) overholde gældende lov og regler, (v) håndhæve aftalen mellem dig, Ticketbutler og arrangørerne eller en tredjepart, som du indgår aftaler med via Ticketbutler Services, (vi) for at beskytte Ticketbutlers, brugernes og andres rettigheder, sikkerhed og ejerskab (vii) at oprette statistikker, rapporter og foretage analyse af sammenhæng i store datamængder på pseudonymiserede data og (iv) at målrette reklamer enten direkte eller gennem tredjepartsleverandører.


Data lagring og dine rettigheder

Ticketbutler opbevarer oplysninger på billetkøbere, registranter og donorer i fem år efter at arrangementet er afsluttet (som foreskrevet i dansk lov), så længe Brugeren er registreret til at bruge tjenesterne, eller hvis indsigelser stadig er mulige. Du kan til enhver tid lukke din konto ved at kontakt os. Hvis din konto er lukket, sletter vi dine personlige oplysninger, men beholder pseudonymiserede oplysninger baseret på din brug af Ticketbutler Services. Du har alle de rettigheder, der ydes til dig i henhold til loven, herunder:

 1. Du har ret til at blive informeret om, hvilken informationer Ticketbutler indsamler i forhold til dig og din brug af Ticketbutler Services.
 2. Du har ret til at kræve ændringer eller sletning af personlige oplysninger vedrørende dig, som er samlet af Ticketbutler. Imidlertid skal billetkøbere, registranter og donorer forstå, at selvom deres personlige oplysninger er slettet, pseudonymiseret eller anonymiseret på denne måde, kan disse oplysninger stadig være tilgængelige i Arrangørerens egne databaser, i tilfælde hvor Ticketbutler har overført sådanne oplysninger til Arrangør, før Ticketbutler modtager brugernes anmodning om at slette, pseudonymisere eller anonymisere det.
 3. Du kan gøre indsigelse mod Ticketbutlers indsamling af oplysninger vedrørende dig. Se yderligere detaljer om indsigelse i klage-afsnittet nederst på denne side.
 4. Du har ret til at protestere mod, at dine oplysninger overføres til tredjepart.
 5. Du kan bede os om at stoppe med at bruge alle eller nogle af dine Personlige Oplysninger (f.eks. Hvis vi ikke længere har tilladelse til at bruge dem) eller for at begrænse vores brug af dine Personlige Oplysninger (f.eks. Hvis dine personlige oplysninger er unøjagtige eller opbevares ulovligt).
 6. Du har ret til at hente en kopi i en maskinlæsbar form af dine Personlige Oplysninger, som Ticketbutler har gemt.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at skrive til Ticketbutler på adresse øverst på denne side. Brug af Ticketbutler Services og levering af information til Ticketbutler er frivillig. Hvis du gør indsigelse mod Ticketbutlers indsamling af oplysninger om dig eller kræve sletning af alt eller stort set al information om dig, kan Ticketbutler muligvis ikke fortsætte med at levere Ticketbutler Services til dig, eller måske nægte at fortsætte med at levere Ticketbutler Services til dig.

 

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysningerne

Ticketbutler anvender fysiske, elektroniske og proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte oplysninger, som Ticketbutler indsamler og behandler. Kun betroede medarbejdere og underleverandører til Ticketbutler har adgang til de indsamlede oplysninger. Når du kommunikerer information elektronisk, vil Ticketbutler kryptere sådanne oplysninger. Vi implementerer sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine oplysninger (f.eks. HTTPS). Vi overvåger jævnligt vores systemer for at finde mulige sårbarheder. Vi overvåger og forsøger at forhindre sikkerhedshuller og angreb. Vi kan dog ikke garantere sikkerheden for de oplysninger, du sender os. Der er ingen garanti for, at oplysningerne ikke kan anskaffes, og at de ikke kan oplyses, ændres eller destrueres i strid med vores fysiske, tekniske eller administrative forholdsregler.


Legitimt grundlag for forarbejdning

Legitimt grundlag for forarbejdning. Vi indsamler og behandler kun personlige oplysninger om dig, hvis vi har et legitimt grundlag. Et legitimt grundlag kan omfatte samtykke (hvor du har givet dit samtykke), kontrakt (hvor behandling er nødvendig for at opfylde kontrakten med dig for eksempel ved at levere de Ticketbutler tjenester, du har anmodet om) og “legitime interesser”.

Når vi har brug for dit samtykke til at behandle dine personlige oplysninger, har du ret til at trække til samtykke tilbage eller afvise dit samtykke til enhver tid, og når vi anvender legitime interesser, har du ret til at protestere. Hvis du har spørgsmål til det grundlag vi benytter for at indsamle og bruge dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.


Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende denne politik, skal du først kontakte Ticketbutler online. Du kan også sende os et brev. Online kontakt: [email protected].


Klager

Bortset fra at klage direkte til Ticketbutler på ovennævnte adresse, har du også ret til at klage til Datatilsynet. Du kan gøre dette via følgende Link, eller du kan skrive til styrelsen på:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark

Contact BilletFix

Billetsystemet BilletFix er leveret af:

Ticketbutler
CVR: 38404687
Raffinaderivej 10, 2300 KBH S

© 2023 by Ticketbutler